Osuszacz OP-130

Osuszacz to niezastąpione urządzenie w miejscach, gdzie jest zbyt duża wilgoć. Z tego powodu osuszacz powietrza polecamy szczególnie w magazynach, w których produkty są narażone na wilgoć, w bibliotekach, archiwach, w pralniach i piwnicach.

Adres

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

Śledź nas na portalach społecznościowych

Obraz Alt

Zasady eksploatacji osuszaczy powietrza

Zasady eksploatacji osuszaczy powietrza

W przemyśle i budownictwie do osuszania powietrza stosuje się głównie dwa typy osuszaczy: kondensacyjne i adsorpcyjne, przy czym ten pierwszy rodzaj stosowany jest zdecydowanie najczęściej. Osuszacz kondensacyjny zwany także ziębniczym zasadą działania przypomina typową chłodziarkę, a wilgoć wytrąca się w nim na skutek schładzanego powietrza. Posiada z reguły dwa stopnie chłodzenia i w pierwszej kolejności podczas chłodzenia wstępnego następuje schładzanie z temperatury około 40 stopni Celsjusza do około 20, a dalej przez specjalny parownik obiegu chłodniczego powietrze schładzane jest do momentu aż powstanie rosa. Skroplone powietrze trafia na filtr siatkowy, a później ponownie do wymiennika jako czynnik chłodzący. Osuszacze przemysłowe tego typu przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach i są w stanie w ciągu godziny wytworzyć około 2,5 kg mieszanki wodno-olejowej powstałej na skutek osuszania.

Używając sprężarkowych osuszaczy kondensacyjnych należy stosować się do podstawowych zasad ich eksploatacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że tego typu urządzenia przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach przy zamkniętych oknach i drzwiach. Ustawiając osuszacze powietrza należy pamiętać, żeby odległość od ścian nie była mniejsza niż około 0,5 metra, ale najefektywniejszą pracę uzyskamy, kiedy urządzenie ustawimy na środku pomieszczenia. Należy także zwracać uwagę na to, by nie kłaść na osuszaczu żadnych przedmiotów, ani nie zasłaniać wlotów i wylotów powietrza.
Osuszacze kondensacyjne pracują w określonym zakresie temperatur, zatem nie należy używać ich tam, gdzie temperatury są niezgodne z instrukcją obsługi urządzenia. Parametrów powietrza nie uzyskamy w miejscach, gdzie punkt rosy jest poniżej 2-5 stopni Celsjusza.

Drugim co do popularności osuszaczem stosowanym w przemyśle jest osuszacz adsorpcyjny. Powietrze osuszane jest poprzez przepuszczenie go przez zbiornik ze specjalnym granulowanym żelem, gdzie następuje wytrącanie się wilgoci. Następnie następuje regeneracja adsorbentu, a wilgoć z osuszonego powietrza zostaje odprowadzona na zewnątrz. Pomimo konieczności wymiany adsorbentu co kilka lat, osuszacze adsorpcyjne są dość tanie w eksploatacji i stąd też wynika ich duża popularność.

Osuszacze adsorpcyjne nadają się do montażu zarówno w pomieszczeniach, jak i poza nimi. Użytkownicy powinni pamiętać, by stosować możliwie najkrótszą instalację kanałów odprowadzających wilgoć z pomieszczenia na zewnątrz, oraz by wykonane były one ze stali nierdzewnej. Podczas pracy urządzenia nie wolno zatykać wlotów i wylotów powietrza, oraz dbać o to, by osuszanie odbywało się wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.